THINKING IN SYSTEM - TƯ DUY HỆ THỐNG

THINKING IN SYSTEM - TƯ DUY HỆ THỐNG

Thinking in Systems - A Primer, phản ánh cái nhìn sâu sắc về hoạt động phân tích và thiết kế các hệ thống phức tạp. Cuốn sách này được xem là một trong những tài liệu quan trọng về tư duy hệ thống, đúc kết từ kinh nghiệm 30 năm làm việc của tác giả cùng nhiều chuyên gia khác. 
 
Cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về cấu trúc và hành vi của các hệ thống, những lý do khiến chúng hoạt động tốt hay gây bất ngờ, đồng thời đề xuất các điểm can thiệp then chốt để tạo ra sự thay đổi trong các hệ thống.
 
Một số nội dung nổi bật được đề cập đến trong tài liệu có thể kể đến như:
 
1️⃣ Cấu trúc và hành vi của hệ thống: Trình bày các khái niệm cơ bản và các ví dụ về các loại hệ thống khác nhau.
 
2️⃣ Chúng ta và các hệ thống: Giải thích tại sao các hệ thống lại hoạt động tốt như vậy, và tại sao chúng lại gây bất ngờ cho chúng ta.
 
3️⃣ Tạo ra sự thay đổi - trong các hệ thống và trong triết lý của chúng ta: Đề cập đến các điểm can thiệp quan trọng trong hệ thống và cách sống trong một thế giới các hệ thống.
 
Cuốn sách nhằm mục đích cung cấp cho độc giả một khả năng cơ bản để hiểu và đối phó với các hệ thống phức tạp, ngay cả khi họ không được đào tạo chính thức về lý thuyết hệ thống. Đây là một công trình tiêu biểu của Donella Meadows, một chuyên gia hàng đầu về mô hình hóa và phân tích hệ thống.
 
Nguồn: Donella H. Meadows
 
Xem chi tiết báo cáo NGAY TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network
#VMR #Thinking #System #Structure

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW: