Điều khoản sử dụng

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận sử dụng này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn” hoặc “Người Đăng Ký”) và CTO VN NETWORK(“CTO” hoặc “chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của cto.vn, ứng dụng cto.vn (“cto.vn”) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Tài khoản đăng nhập cto.vn (sau đây gọi là ‘tài khoản’) được thiết lập nhằm cung cấp cho bạn đọc công cụ tiện ích quản lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở: các tin đã lưu, tin đã tải, đang theo dõi, lịch sử truy cập website và ứng dụng cto.vn), thông tin cá nhân chia sẻ với cộng đồng, các hoạt động tương tác khác với cto.vn. Việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và quy định riêng tại văn bản này (sau đây gọi là “Quy định”).

 

1. Điều khoản chung

Bằng việc đăng ký sử dụng tài khoản cto.vn, bạn mặc nhiên được coi là đồng ý với toàn bộ các điều khoản của Quy định. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này thì bạn cần chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của CTO, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các thông tin, dữ liệu của bạn trên website và ứng dụng cto.vn.

Nội dung của Thỏa thuận có thể được cập nhật thường xuyên bởi cto.vn. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu.

 

2. Điều khoản đăng ký

Người Đăng Ký có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. cto.vn có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của Người Đăng Ký mà không cần thông báo cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực. Người Đăng Ký cam đoan thực hiện trong khả năng tốt nhất các biện pháp bảo mật tài khoản của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, Người Đăng Ký phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống.

Bạn có thể sử dụng tài khoản liên kết là Zalo/Facebook/Instagram/Tiktok, và/hoặc các tài khoản liên kết khác được CTO cập nhật tùy thời điểm để sử dụng dịch vụ.

 

3. Quyền và trách nhiệm của người đăng ký tài khoản cto.vn
3.1 Quyền lợi của Người đăng ký

Được sử dụng dịch vụ của trang cto.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật, bao gồm những dịch vụ sau: các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý; chia sẻ, trao đổi dữ liệu; và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Những quyền lợi sử dụng dịch vụ của cto.vn còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do cto.vn cung cấp.

Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật: Khi sử dụng dịch vụ của cto.vn, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân, riêng tư của Người Sử Dụng được bảo vệ bằng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, các phần mềm và quy trình quản lý an toàn, an ninh thông tin của cto.vn, ngăn chặn sự truy nhập bất hợp pháp.

cto.vn luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Người Sử Dụng trong mọi trường hợp. Như vậy, Người Sử Dụng được quyền yêu cầu cto.vn hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn khi sử dụng dịch vụ; yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ,…

 

3.2 Trách nhiệm của Người đăng ký

Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này. Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. cto.vn không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng tiết lộ, chia sẻ mật khẩu cho bên thứ ba hoặc không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin khi truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên môi trường internet. Người Đăng Ký thông báo ngay cho cto.vn bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Đăng Ký...

Không sử dụng Dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, của người khác...

Không được sử dụng tài khoản để gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào như thư rác hay tin nhắn rác...

 

4. Quyền và trách nhiệm của cto.vn
4.1 Quyền của cto.vn

Được quyền thiết lập biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý hệ thống tài khoản theo khả năng hiện có.

Được quyền yêu cầu Người Đăng Ký tuân thủ nội dung của Quy định.

Được quyền thu thập, lưu trữ các thông tin của Người Đăng Ký nhằm phục vụ mục đích điều hành và phát triển hệ thống theo nhu cầu của cto.vn, phù hợp các quy định của pháp luật.

Được quyền cung cấp thông tin của Người Đăng ký cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo hoặc xin ý kiến trước trong các trường hợp do pháp luật quy định.

Được quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ những nội dung không phù hợp theo quy định của pháp luật, quy định của cto.vn.

 

4.2 Trách nhiệm của cto.vn

Công khai Quy định sử dụng tài khoản đăng nhập cto.vn trên trang chủ của website cto.vn. Thiết lập hệ thống kỹ thuật, phần mềm, quy trình đảm bảo an toàn, an ninh cho cto.vn; bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người Đăng Ký.

cto.vn cam kết thu thập, sử dụng thông tin của Người Đăng Ký vì mục đích điều hành quản trị hệ thống, không cung cấp cho bên thứ ba trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bảo đảm quyền quyết định của Người Đăng Ký trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn cho Người Đăng Ký; giải quyết yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ, hoặc ngăn chặn loại bỏ hành vi, nội dung ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cá nhân, tổ chức khác,…

 

5. Từ chối trách nhiệm đảm bảo

Nội dung trên cto.vn được cung cấp bởi rất nhiều nguồn khác nhau, nội dung này có thể được đăng tải bởi người dùng hoặc bị chỉnh sửa bởi bên thứ ba trước khi đưa lên. Vì vậy, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết cto.vn không chịu trách nhiệm trước bất cứ thông tin sai lệch, hay rủi ro về mất thông tin cá nhân, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc bất cứ nguyên nhân nào được liệt kê dưới đây:

Nội dung lỗi hoặc thiếu chính xác của người dùng đưa lên

Những tổn thất cá nhân hoặc tài sản có nguyên nhân từ nội dung không phải của dịch vụ do chúng tôi cung cấp;

Việc sử dụng, truy cập bất hợp pháp máy chủ của cto.vn và khống chế bởi tin tặc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh chứa trong đó hoặc chỉnh sửa và đưa những thông tin sai lệch về nội dung trên trang web.

Thông tin về dịch vụ và trang web của cto.vn bị chỉnh sửa và cung cấp trái phép của bên thứ ba mà chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Bất kỳ lỗi về các phần mềm gián điệp, Virus, lỗi phần mềm trên máy tính của bạn được truyền đến từ bên thứ ba có chứa trang web của chúng tôi.

Bất kỳ lỗi đường truyền bị gián đoạn đến dịch vụ của chúng tôi.

Những trách nhiệm cho từng vi phạm cụ thể sẽ theo pháp luật hiện hành quy định.

 

6. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của cto.vn hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của cto.vn và Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc

Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v...; và/hoặc

Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu cto.vn và Dịch vụ; và/hoặc

Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm cto.vn. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm cto.vn và cách họ sử dụng Dịch vụ.

 

7. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống cto.vn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

Trong trường hợp Người Đăng Ký đề nghị được rút lại sự “đồng ý” hoặc/và đề nghị rút lại một phần sự đồng ý, chúng tôi rất tiếc không đủ khả năng để cung cấp dịch vụ cho Người Đăng Ký. Vì vậy trong trường hợp này chúng tôi sẽ đáp ứng bằng việc giúp bạn rút lại sự đồng ý với Điều khoản này, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hoá và dịch vụ sẽ được ngưng cung cấp cho Bạn.