CPS NẮM BẮT KỶ NGUYÊN MẠNG TỰ TRỊ: YÊU CẦU CHIẾN LƯỢC, LÃNH ĐẠO VÀ TẦM NHÌN

 

📣📣Năm 2024, Capgemini Research Institute đã tiến hành một nghiên cứu toàn diện về hành trình chuyển đổi sang mạng tự trị của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (CSP) trên toàn cầu:
1/Ngành viễn thông mới chỉ bắt đầu hành trình mạng tự trị, với đa số các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (CSP) nhắm tới đạt mức độ tự trị cấp 3 hoặc cao hơn vào năm 2028.
2/Đa số các CSP (84%) đang ở mức độ tự trị cấp 1 hoặc cấp 2 cho mạng lưới tổng thể của họ.
3/Đa số các CSP (61%) mong muốn đạt ít nhất mức độ tự trị cấp 3 vào năm 2028. Tuy nhiên, chỉ có 1% dự kiến đạt mức độ tự trị cấp 5 và 16% dự kiến đạt mức độ tự trị cấp 4.
4/Các trường hợp sử dụng mạng tự trị đa phần vẫn ở giai đoạn chứng minh khái niệm hoặc triển khai thí điểm, chỉ khoảng 1 trong 10 CSP triển khai ở quy mô một phần hoặc toàn bộ.
 
🔥Trái lại, nhiều thách thức tổ chức và công nghệ đe dọa tiến trình tự động hóa:
Chiến lược: Chỉ khoảng một trong năm CSP (17%) có chiến lược chuyển đổi mạng lưới tự động toàn diện với các mục tiêu và lộ trình thời gian được xác định rõ ràng.
Lãnh đạo: Ít hơn một trong năm tổ chức (15%) bổ nhiệm một lãnh đạo chuyên trách về mạng lưới tự động, và 31% đang trong quá trình tìm kiếm.
Lộ trình: 50% CSP chỉ có lộ trình bao phủ 1-2 năm tới.
 
👉👉Theo báo cáo, hành trình chuyển đổi mạng tự trị của CSP hứa hẹn nhiều lợi ích, nhưng đòi hỏi sự đầu tư chiến lược, lãnh đạo chuyên môn và tầm nhìn dài hạn. Việc giải quyết các thách thức này sẽ giúp CSP khai thác tiềm năng to lớn của mạng tự trị và dẫn đầu kỷ nguyên mới của viễn thông.
 
Nguồn: Igor Babych
 
Xem chi tiết báo cáo ngay TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network
#VMR #Telecoms #CPS #digitaltransformation

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:
Tags
Xu hướng thị trường