NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ VÀ Y TẾ VIỆT NAM

 
💰 Chi tiêu y tế của Việt Nam so với Hàn Quốc còn thấp, nhưng có xu hướng tăng dần. Chi phí y tế dự kiến đạt khoảng 11 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 3.54% tổng GDP. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành y tế và công nghệ y tế Việt Nam còn đối mặt với nhiều thách thức. Hệ thống cơ sở hạ tầng y tế chưa đạt đủ tiêu chuẩn, số lượng bác sĩ và y tá còn hạn chế, nguồn nguyên liệu dược phẩm phải nhập khẩu đến 90%, và công nghệ y tế chưa được ứng dụng rộng rãi.
 
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ngành bảo hiểm y tế tại Việt Nam đang phát triển. 92% dân số Việt Nam được bảo hiểm y tế theo chính sách an sinh xã hội của chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ đạt 11%, thấp hơn so với Hàn Quốc. Công nghệ số và ứng dụng công nghệ trong ngành bảo hiểm cũng còn đang ở giai đoạn đầu phát triển.
 
Thêm vào đó, Việt Nam đang thúc đẩy sự chuyển đổi số trong ngành y tế. Các dự án chuyển đổi số y tế quốc gia tại Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: bệnh viện thông minh, chăm sóc phòng ngừa thông minh và quản lý thông minh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các rào cản pháp lý phức tạp và thiếu nguồn lực chất lượng cao trong ngành.
 
Nghiên cứu thị trường này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình y tế và công nghệ y tế tại Việt Nam. Việc tăng cường đầu tư vào ngành y tế, cải thiện cơ sở hạ tầng y tế và thúc đẩy sự chuyển đổi số trong lĩnh vực này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tạo ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp y tế và công nghệ y tế.
 
🔥Các chuyên gia dự báo rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các công ty y tế và công nghệ y tế trên toàn thế giới. Điều này có thể mở ra một tương lai tươi sáng cho ngành y tế Việt Nam, đồng thời cung cấp các giải pháp và sản phẩm công nghệ y tế tiên tiến để cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân.
 
Nguồn: OmiGroup
 
Xem đầy đủ báo cáo chi tiết NGAY TẠI ĐÂY 
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network
#VMR #Healthcare #Vietnam

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:
Tags
Xu hướng thị trường