NÂNG CAO QUY TRÌNH DUE DILIGENCE ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ TỐI ƯU HÓA ĐẦU TƯ

👉Một công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học sự sống đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về việc liên kết đối tác và quyết định đầu tư của mình. Với một pipeline sản phẩm đang mở rộng và áp lực quản lý ngày càng tăng, tổ chức này đang tìm cách nâng cao quy trình Due Diligence để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo ra quyết định phát triển và hợp tác vững chắc trong tương lai.
 
🔔🔔Báo cáo cho biết, công ty đã phát hiện những bất nhất trong tiêu chí đánh giá và mong muốn chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình kiểm tra, đánh giá thấu đáo (due diligence) để phù hợp hơn với các tiêu chuẩn ngành và kỳ vọng của nhà đầu tư:
  • Đánh giá ban đầu và xây dựng khuôn khổ: Xác định phạm vi và mục tiêu của quy trình kiểm tra, đánh giá thấu đáo, rà soát các thực tiễn hiện tại và xây dựng khung chuẩn cho các đánh giá trong tương lai.
  • Phân tích thị trường và quy định pháp luật: Thực hiện phân tích sâu về thị trường và rà soát toàn cảnh về khung pháp lý, nhằm xác định các rủi ro và cơ hội bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
  • Đánh giá hoạt động và tài chính: Đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của các đối tác tiềm năng, phát hiện các khoản nợ ẩn hoặc điểm yếu trong hoạt động.
  • Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch giảm thiểu: Xác định và đánh giá các rủi ro liên quan đến các liên minh và đầu tư, từ đó xây dựng kế hoạch ứng phó
Nguồn: David Tang
 
Xem chi tiết báo cáo ngay TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network
#VMR #Diligence #RiskManagement #LifeScience

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:
Tags
Công nghệ
Xu hướng thị trường