KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - CHÌA KHÓA TĂNG TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP

🔔Theo báo cáo, một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Quản lý Quốc tế (IMI) cho thấy kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của các doanh nghiệp hiện nay:
  • 87% các doanh nghiệp hàng đầu đều có đội ngũ lãnh đạo và quản lý giỏi về kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
  • Các doanh nghiệp có khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả thì tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 23% mỗi năm, trong khi các doanh nghiệp khác chỉ đạt 11%.
  • 92% các doanh nghiệp lớn đều có các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề cho nhân viên.
🌟John Adair - tác giả của báo cáo chia sẻ, có 3 dạng tư duy ứng dụng cần thiết cho mọi nhà lãnh đạo: ra quyết định, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Mặc dù có sự chồng chéo nhất định, những dạng tư duy này vẫn có thể phân biệt được. Ra quyết định liên quan đến việc lựa chọn hành động cụ thể; giải quyết vấn đề hướng tới tìm ra giải pháp, câu trả lời hoặc kết luận; trong khi tư duy sáng tạo tập trung vào việc tạo ra những ý tưởng mới.
 
👉Báo cáo cung cấp kiến thức và chiến lược cho lãnh đạo doanh nghiệp, kể cả sinh viên hoặc các cá nhân muốn phát triển bản thân:
  • Trang bị công cụ cần thiết để định hướng ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả.
  • Nêu bật tầm quan trọng của học tập và tự suy ngẫm liên tục.
  • Cung cấp nguyên tắc và chiến lược cho phát triển và tăng trưởng lâu dài.
Nguồn : LinkedIn Search
 
Xem chi tiết báo cáo ngay TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network
#VMR #Business #DecisionMaking 

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:
Tags
Xu hướng thị trường