9 YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI AI ĐÁNG TIN CẬY

🔔🔔Trí tuệ nhân tạo tạo tác (generative AI) đã chiếm được sự chú ý của toàn thế giới. Mặc dù nó mang lại nhiều tiềm năng biến đổi, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro. Do đó, theo báo cáo, xây dựng một hệ sinh thái đáng tin cậy là điều vô cùng quan trọng - nó giúp mọi người tiếp nhận AI với sự tự tin, tạo ra không gian sáng tạo tối đa, và là nền tảng cốt lõi để khai thác AI vì Lợi ích Công cộng.
 
🔥🔥Báo cáo đề xuất 9 chiều kích cần được xem xét tổng thể để thúc đẩy một hệ sinh thái AI đáng tin cậy:
1. Trách nhiệm giải trình: Thiết lập cấu trúc để các bên liên quan chịu trách nhiệm với người dùng cuối trong suốt vòng đời phát triển AI.
2. Dữ liệu: Đảm bảo chất lượng dữ liệu và giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu đào tạo một cách hiệu quả, vì dữ liệu là nền tảng cốt lõi của mô hình AI.
3. Phát triển và Triển khai Đáng Tin Cậy: Tăng cường minh bạch về các biện pháp an toàn và bảo mật dựa trên các tiêu chuẩn ngành.
4. Báo cáo Sự Cố: Thiết lập quy trình cho phép giám sát và báo cáo các sự cố, hỗ trợ cải thiện liên tục hệ thống AI.
5. Kiểm tra và Đảm Bảo: Áp dụng kiểm tra và đảm bảo độc lập để tăng cường niềm tin của người dùng.
6. Bảo mật: Điều chỉnh khuôn khổ bảo mật thông tin hiện có và phát triển các công cụ kiểm tra mới để giải quyết các rủi ro an ninh mới do AI tạo tác mang lại.
7. Nguồn Gốc Nội Dung: Sử dụng các giải pháp kỹ thuật như watermark số và theo dõi nguồn gốc để tăng cường minh bạch về nguồn gốc nội dung, giúp người dùng tiêu dùng nội dung trực tuyến một cách có trách nhiệm.
8. Nghiên cứu & Phát Triển về An Toàn và Căn Chỉnh: Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu để cải thiện việc căn chỉnh mô hình AI với ý định và giá trị con người.
9. AI vì Lợi Ích Công Cộng: Thúc đẩy dân chủ hóa tiếp cận AI, cải thiện việc áp dụng AI trong khu vực công và phát triển hệ thống AI bền vững để hướng đến lợi ích chung.
 
Nguồn: IMDA 
Xem chi tiết báo cáo ngay TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network
#VMR #AI #GenAI #Future 

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:
Tags
Công nghệ
Xu hướng thị trường