CÔNG TY TNHH RENOVA CLOUD VIỆT NAM

VIET NAM RENOVA CLOUD COMPANY LIMITED
16th Floor, Ladeco Building, 266 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh District
Hà Nội
Việt Nam

[VIETNAMESE VER]
Renova Cloud là một đội ngũ chuyên gia DevOps giàu kinh nghiệm và là một đối tác đáng tin cậy giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên nền tảng điện toán đám mây. Đây là công ty công nghệ hàng đầu có sự hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam, Israel, Singapore, Campuchia... chuyên cung cấp các dịch vụ xuất sắc trên nền tảng Amazon Web Services (AWS) nổi tiếng. 💻

Renova Cloud đã đạt được những thành tựu đáng kể và nhận được các chứng chỉ uy tín, khẳng định chuyên môn và cam kết về chất lượng như AWS Migration competency, Amazon RDS (Database), AWS Public Sector Partner (Public Sector Partner). AWS), AWS Well-Architected Partner, Immersion Day Partner, and Amazon EC2 for Microsoft Windows Server và Solution Provider.  🏆

Với sự tập trung không ngừng vào việc tối ưu hóa kiến trúc AWS, Renova Cloud đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhận được các giải pháp đám mây liền mạch và hiệu quả, từ việc tuân thủ quy định đến hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia AWS. Trên hết, Renova Cloud sẽ cung cấp mọi thứ bạn cần để áp dụng và triển khai Đám mây thành công! 💪

Đặc biệt, điều khiến Renova Cloud nổi bật và khác biệt nhất chính là các gói cloud tiện lợi, giúp doanh nghiệp tận dụng lợi thế, linh hoạt, tối đa hóa chi phí, loại bỏ lãng phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả. hiệu quả kinh doanh, đạt được lợi thế cạnh tranh.🌤️


[ENG VER]
Renova Cloud is a team of experienced DevOps experts and a trusted partner  that helps businesses operate effectively on the cloud computing platform. This is a leading technology company with a strong presence in Vietnam, Israel, Singapore, Cambodia... specializing in providing excellent services on the famous Amazon Web Services (AWS) platform. 💻

Renova Cloud has achieved significant achievements and received prestigious certifications, affirming its expertise and commitment to quality such as AWS Migration competency, Amazon RDS (Database), AWS Public Sector Partner (Public Sector Partner). AWS), AWS Well-Architected Partner, Immersion Day Partner, and Amazon EC2 for Microsoft Windows Server and Solution Provider.  🏆

With a relentless focus on optimizing AWS architecture, Renova Cloud ensures that businesses receive seamless and efficient cloud solutions, from regulatory compliance to technical support from AWS experts. Top of the line, Renova Cloud will provide everything you need for a successful Cloud adoption & implementation! 💪

In particular, what makes Renova Cloud stand out and be the most different is its convenient cloud packages, helping businesses take advantage of advantages, flexibility, maximize costs, eliminate waste while still ensuring efficiency. business performance, gaining competitive advantage.🌤️

Overview
Ngày thành lập
CEO
Mr. Doron Shachar
Size nhân sự
20 -50
Sản phẩm cốt lõi
AWS Cloud Services
Sản phẩm phụ
Data & AI services
DevOps Services
Cloud Migration Services