XU HƯỚNG ĐẦU TƯ CỦA PHỤ NỮ: KẾ HOẠCH LUMPSUM VÀ NHẬN THỨC VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ QUA GIAO TIẾP CÁ NHÂN

XU HƯỚNG ĐẦU TƯ CỦA PHỤ NỮ: KẾ HOẠCH LUMPSUM VÀ NHẬN THỨC VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ QUA GIAO TIẾP CÁ NHÂN

 
Trong vài năm gần đây, phụ nữ đã trở thành những người quản lý tích cực các danh mục tài chính của họ, đảm nhận nhiều trách nhiệm rộng hơn ngoài việc lập ngân sách hộ gia đình truyền thống. Theo báo cáo của AMFI tháng 3 năm 2024, tỷ lệ tài sản ngành công nghiệp do các nhà đầu tư nữ sở hữu đã tăng từ 15% vào tháng 3 năm 2017 lên gần 21% vào tháng 12 năm 2023.
 
📈 Sự Tham Gia Tăng Cao Của Phụ Nữ Trong Quỹ Tương Hỗ
Nghiên cứu của Axis Mutual Fund đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn quốc và các tương tác với nhà đầu tư nữ nhằm làm rõ các xu hướng đầu tư, mục tiêu tài chính, nhận thức về cơ hội đầu tư và quy trình ra quyết định của họ. Dữ liệu từ Axis Mutual Fund cho thấy phụ nữ chiếm 30% cơ sở khách hàng và nắm giữ khoảng 35% tổng tài sản quản lý (AUM) của Axis Mutual Fund.
 
👩💼 Xu Hướng Đầu Tư Của Phụ Nữ
Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, phụ nữ có xu hướng xem quỹ tương hỗ như một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của họ, nhưng họ lại thiên về các kênh đầu tư truyền thống như tiền gửi, vàng và bất động sản. Trong khi đó, nam giới thể hiện sự ưu tiên mạnh mẽ hơn cho các kênh đầu tư hiện đại như cổ phiếu trực tiếp và start-up.
 
💹 Nguồn Thông Tin Đầu Tư
Phụ nữ thường nhận thức về quỹ tương hỗ thông qua các tương tác cá nhân như gia đình, bạn bè và các chuyên gia tài chính. Ngược lại, nam giới chủ yếu nhận thức về quỹ tương hỗ thông qua các chương trình khuyến mãi trên phương tiện truyền thông.
 
💡 Quyết Định Đầu Tư
Đáng chú ý, 71,9% phụ nữ tự đưa ra quyết định cuối cùng về đầu tư của họ, với 19,7% để cho chồng quản lý đầu tư. Phụ nữ có xu hướng đầu tư một phần lớn hơn dưới dạng khoản đầu tư một lần (lumpsum), trong khi nam giới thích kế hoạch đầu tư định kỳ (SIP).
 
Nguồn: Axis Mutual Fund
 
🔎 Xem báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network.
#VMR #Finance #Investment #Women

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:
Tags
Công nghệ
Xu hướng thị trường