VẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU, TẬP TRUNG NGUỒN LỰC - SỨC MẠNH CỦA CHIẾN LƯỢC

VẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU, TẬP TRUNG NGUỒN LỰC - SỨC MẠNH CỦA CHIẾN LƯỢC

💡Chiến lược đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ cá nhân đến tổ chức, doanh nghiệp, quốc gia. Nó là kim chỉ nam dẫn dắt hành động, giúp ta đưa ra quyết định đúng đắn và đạt được mục tiêu đề ra.💡
 
1/ Định hướng và tập trung:
- Chiến lược giúp xác định mục tiêu rõ ràng và cụ thể, từ đó tập trung nguồn lực và nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.
- Nó giúp tránh lãng phí thời gian và nguồn lực cho những hoạt động không hiệu quả, không liên quan đến mục tiêu chung.
- Chiến lược tạo ra sự thống nhất trong hành động, giúp mọi thành viên trong tổ chức cùng hướng đến mục tiêu chung.
 
2/Lợi thế cạnh tranh:
- Chiến lược giúp doanh nghiệp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân so với đối thủ cạnh tranh.
- Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược phù hợp để khai thác điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, nắm bắt cơ hội và hóa giải thách thức.
- Chiến lược hiệu quả giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh, thu hút khách hàng và gia tăng thị phần.
 
3/ Ứng phó với thay đổi:
- Môi trường kinh doanh luôn thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi doanh nghiệp phải có khả năng thích ứng và thay đổi chiến lược để phù hợp với tình hình mới.
- Chiến lược giúp doanh nghiệp dự đoán những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những thay đổi đó.
- Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể duy trì tính cạnh tranh và thành công trong môi trường kinh doanh biến động.
 
4/ Phát triển bền vững:
- Chiến lược giúp doanh nghiệp xác định hướng đi lâu dài và phát triển bền vững trong tương lai.
- Nó giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng vững chắc để cạnh tranh và thành công trong dài hạn.
- Chiến lược cũng giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.
 
Nguồn: The Economist
 
🔎 Xem báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network.
#VMR #Strategy #Organization

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:

 

Tags
Xu hướng thị trường