TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2023

Download báo cáo TẠI ĐÂY


👉Báo cáo này được BSC Research biên soạn nhằm đưa ra đánh giá và dự báo tình hình kinh tế vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023. Các điểm chính trong báo cáo bao gồm:


👉Về kinh tế vĩ mô, báo cáo đưa ra 2 kịch bản cho tăng trưởng GDP năm 2023:

Kịch bản 1 (tiêu cực): GDP tăng 6,2%
Kịch bản 2 (tích cực): GDP tăng 6,7%
Dự báo lạm phát năm 2023 lần lượt là 5,1% và 3,5% theo từng kịch bản.
Ngân hàng Nhà nước dự kiến duy trì lãi suất điều hành ở mức 7,0% và 6,5%.
Tỷ giá USD/VND dự báo ổn định trong khoảng 23.700 - 24.400 đồng/USD.


👉Về thị trường chứng khoán, báo cáo dự báo chỉ số VN-Index có thể phục hồi và tăng lần lượt là 1.028 và 1.240 điểm theo từng kịch bản.
Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra đánh giá về triển vọng phát triển của một số ngành hàng và cổ phiếu tiềm năng trong năm 2023.
Đây là những tiêu điểm chính trong báo cáo, hy vọng báo cáo này sẽ cung cấp thông tin hữu ích và cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp trong năm tới.


Nguồn: BSC
#MacroOutlook2023 #VNEconomy #Inflation #Financial #VietnamInsights


GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW: 
 
Tags
Xu hướng thị trường