MỞ RA CƠ HỘI MỚI: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

MỞ RA CƠ HỘI MỚI: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

 

Nền tảng công nghệ số (DTPs) đang ngày càng thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp.
 
✏️Khái niệm và đặc điểm của mô hình kinh doanh kỹ thuật số
Theo E. Brousseau và T. Penard, mô hình kinh doanh kỹ thuật số có nhiều đặc điểm cơ bản, trong đó nổi bật là tính chất module của các hoạt động. Khách hàng có thể sử dụng các chức năng cơ bản và các gói dịch vụ bổ sung theo nhu cầu. Các dịch vụ này chỉ tạo ra giá trị khi được tích hợp với các yếu tố khác của mô hình.
 
🔖SMAC - Các yếu tố then chốt
SMAC (Social Media, Mobile Technologies, Data Analytics, Cloud Computing) là nhóm các yếu tố đã đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển của kinh doanh kỹ thuật số. Trong đó, các nền tảng công nghệ kỹ thuật số (DTPs) được coi là nền tảng của kinh doanh kỹ thuật số.
 
📈Các mô hình kinh doanh kỹ thuật số phổ biến
M. Kardas đã liệt kê một số mô hình kinh doanh kỹ thuật số bao gồm:
- Mô hình sản xuất: Sử dụng Internet để tạo mối quan hệ trực tiếp với khách hàng.
- Mô hình môi giới: Tạo ra các thị trường ảo để thực hiện giao dịch mua bán.
- Mô hình thương nhân: Bán sản phẩm hoặc dịch vụ qua Internet hoặc kết hợp với các kênh phân phối truyền thống.
- Mô hình quảng cáo: Tạo doanh thu bằng cách cải thiện sự hấp dẫn của các trang web.
- Mô hình liên kết: Hợp tác với các đối tác để tiếp cận khách hàng thông qua các liên kết trên trang web của đối tác.
 
🌍 Tầm quan trọng của chiến lược số
Chiến lược kinh doanh số (DBS) trở nên quan trọng vì chúng kết hợp tài nguyên số với chiến lược kinh doanh để tạo ra giá trị mới. DBS không chỉ là sự kết hợp của các hoạt động IT và chiến lược kinh doanh mà còn bao gồm các quá trình số hóa sản phẩm, dịch vụ và thông tin, giúp mở rộng hoạt động của tổ chức.
 
🛃 Khách hàng và sự tạo ra giá trị
Trong mô hình kinh doanh kỹ thuật số, khách hàng không chỉ là người tiêu dùng mà còn tham gia vào quá trình tạo ra kiến thức và thu thập thông tin, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các quy trình kinh doanh.
 
 
Nguồn: Nef Digital
 
🔎 Xem báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network.
#VMR #trend #model #technology

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:


 

Tags
Xu hướng thị trường