CÔNG NGHỆ & DỮ LIỆU: VŨ KHÍ BÍ MẬT GIÚP DOANH NGHIỆP TĂNG TỐC THÀNH CÔNG

CÔNG NGHỆ & DỮ LIỆU: VŨ KHÍ BÍ MẬT GIÚP DOANH NGHIỆP TĂNG TỐC THÀNH CÔNG
💻Công nghệ và dữ liệu đang giúp các doanh nghiệp tư nhân, công cộng và chính phủ tạo ra nhiều giá trị hơn trong gần như mọi thứ họ làm. Tuy nhiên, những điều kỳ diệu của công nghệ không thể tự mình tạo ra giá trị. Lãnh đạo, phán đoán đúng đắn và khả năng thích ứng vẫn là những yếu tố thiết yếu.
 
Những số liệu nổi bật theo khảo sát của KPMG năm 2024:
- 88% lãnh đạo cấp cao đánh giá nền tảng công nghệ của họ ở mức rất cao.
- 76% lãnh đạo cấp cao tin rằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo sẽ tăng khả năng thành công của quá trình chuyển đổi.
- Chỉ 29% lãnh đạo cấp cao cho rằng họ đang sẵn sàng về mặt công nghệ.
- 73% doanh nghiệp số hóa ở mức độ cao có mức độ tin tưởng cao vào lãnh đạo của họ.
- Ít hơn 1/3 lãnh đạo cấp cao cho rằng hệ sinh thái đối tác của họ hiện tại phù hợp với mục tiêu chuyển đổi của họ, và trong tương lai họ dự kiến sẽ đầu tư ít hơn vào việc xây dựng hoặc mua công nghệ và nhiều hơn vào các hợp tác.
 
✅Các doanh nghiệp cần coi công nghệ là một yếu tố trung tâm trong việc xem xét các cơ hội và lựa chọn chiến lược. Với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, các doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng và tận dụng những điều này để tạo ra giá trị trong tương lai.
 
Nguồn: KPMG International
🔎 Xem báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY
 
This article was compiled by Admin CTO Vietnam Network.
#VMR #DigitalTransformation #AI #BusinessInnovation #TechLeadership

GET MORE INTERESTING INFORMATION, JOIN NOW:
Tags
Công nghệ