SCS Solutions

SCS Solutions
40/4 Lam Son, Ward 2, Tan Binh District
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

SCS Solutions là một công ty phát triển và cung cấp giải pháp phần mềm, hoạt động chính trong lĩnh vực Supply Chain Management. Với nhân sự hơn 20 năm trong ngành phát triển phần mềm và 30 năm trong lĩnh lực Logistics, SCS cam kết mang lại các giải pháp để cải tiến và giải quyết các bài toán của doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung.
 

Overview
Ngày thành lập
CEO
Lê Đặng Hoàng Vũ
Size nhân sự
20 -50
Sản phẩm cốt lõi
SCS Supply Chain Management System
Sản phẩm phụ
1. Smart Salon POS System
2. Transportation & Yard Management System
3. AI