MH Solution

MH Solution
71-73, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Công ty Giải pháp và Công nghệ dữ liệu
Overview
CEO
Lê Minh Hưng
Size nhân sự
20 -50
Sản phẩm cốt lõi
Dịch vụ triển khai Data Lake, Data WareHouse, BI
Sản phẩm phụ
Versatica - Nền tảng phân tích dữ liệu, Alert - The NextGen Social Listening, Noron - Mạng Hỏi đáp Việt