CÔNG TY CỔ PHẦN VSTATION VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VSTATION VIỆT NAM
21/16 Trần Đình Xu, Cầu Kho,
Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

VSports.vn - Nền tảng thể thao số, cung cấp công cụ tổ chức Giải đấu thể thao, quản lý câu lạc bộ, và xây dựng mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ, lưu trữ thành tích tại các giải đấu.

Overview
CEO
Phan Phụng Khải Viên
Size nhân sự
10 - 20
Sản phẩm cốt lõi
VSports - Nền tảng thể thao số
Ngành tập trung
Phát triển phần mềm - Software Development for multiple domains