Công ty Cổ Phần CyStack Việt Nam

Công ty Cổ Phần CyStack Việt Nam
317 Trường Trinh,
quận Thanh Xuân,
Hà Nội
Việt Nam

CyStack được sáng lập năm 2017 từ một nhóm nghiên cứu an ninh mạng tại Hà Nội, với khát vọng tạo nên những sản phẩm công nghệ giúp ích cho nhiều người, giải quyết các vấn đề cụ thể của xã hội và phụng sự đất nước.

Overview
CEO
Nguyễn Hữu Trung
Chairman
Nguyễn Hữu Trung
Size nhân sự
30 - 50
Sản phẩm cốt lõi
Whitehub - nền tảng bug bounty đầu tiền tại Việt Nam
Sản phẩm phụ
Locker - Password Manager
CyStack Web Security - Vulnerability Scanner for Web Application
Safechain - Blockchain Security Solution
Ngành tập trung
Dịch vụ bảo mật anh ninh mạng
- Đánh giá bảo mật
- Kiểm thử lỗ hổng bảo mật
- Kết nối các doanh nghiệp với các chuyên gia bảo mật để tăng hiệu suất tìm kiếm lỗ hổng bảo mật
- Hỗ trợ giám sát, phòng chống các cuộc tấn công mạng (Ddos, phishing, cài mã độc) trước khi xảy ra
- Dành cho Mobile App, Web App, Blockchain, Cloud"