Thien Anh Data Analytics

Công ty Thiên Anh Data vừa mới ra đời vào tháng 8 năm 2023, là một công ty chuyên về phân tích dữ liệu kinh doanh. Với Founder Thien Anh, một chuyên gia với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Phân tích Dữ liệu, công ty đã nhanh chóng xây dựng uy tín trong ngành.
Thiên Anh Data tập trung vào cung cấp dịch vụ tư vấn Phân tích Dữ liệu Kinh doanh (BI Consulting) và đào tạo Phân tích Dữ liệu Kinh doanh cho các chuyên gia kinh doanh.. Với các trường hợp thành công đáng chú ý như Thanh Phượng (Rome, Italy), Chị Bích Vân (Heineken VN), Em Hồ Phúc An và Lan Anh (sinh viên BA), họ đã chứng minh khả năng áp dụng Phân tích Dữ liệu Kinh doanh vào nhiều lĩnh vực quan trọng như Sales, Supply Chain, Pricing và Digital Campaign. Đồng thời, việc tư vấn cho SeedSoft (Australia) trong việc xây dựng kho dữ liệu cho 2 dự án HR Tech và PropTech cũng là minh chứng rõ ràng cho sự chuyên nghiệp và uy tín của Thiên Anh Data trên thị trường.

Overview
CEO
Ms. Nguyen Bui Thien Anh