Devr, Inc.

Devr là công ty tập trung vào việc bảo vệ quyền riêng tư, cung cấp nền tảng chia sẻ và bảo mật dữ liệu. Nền tảng của chúng tôi cho phép các cá nhân, nhóm và công ty chia sẻ dữ liệu một cách an toàn với cơ chế phân quyền truy cập được thiết lập theo ý muốn của từng người dùng. Giải pháp của chúng tôi mang đến cơ hội tuyệt vời cho các nhà nghiên cứu mở ra những ý tưởng mới và để giải quyết các vấn đề phức tạp về quản lý dữ liệu nhằm tuân thủ luật về sử dụng dữ liệu. Đặc biệt là trong các ngành đặc thù như Y Tế, Tài Chính. Được xây dựng trên các công cụ Web3 và kết nối với Web 2.0, các công cụ và cơ sở hạ tầng của Devr cho phép phát triển các sản phẩm, giúp các doanh nghiệp dẫn đầu xu thế thị trường mà trước đây không thể thực hiện được. Tầm nhìn của Devr không chỉ đơn giản là hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu an toàn mà còn là tạo điều kiện cho cá nhân, nhà sáng lập, các công ty kết nối và chia sẻ kiến thức, được hỗ trợ bởi dữ liệu tuân thủ quyền riêng tư trên quy mô lớn. 
Overview
CEO
Shashi Gowda
Sản phẩm cốt lõi
Devr Smart Blocker (Trình chặn thông minh Devr)
Sản phẩm phụ
Devr Envoy
Devr Excel Plugin
DevrX