Công ty TNHH BSI Việt Nam

BSI VIETNAM COMPANY LIMITED
518B, Dien Bien Phu Street
Ward 21, Binh Thanh District
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

BSI là cơ quan Tiêu chuẩn Vương Quốc Anh, được thành lập năm 1901 và là thành viên sáng lập của tổ chức ISO. BSI đã được trao tặng Sắc lệnh Hoàng Gia Anh năm 1929. Danh hiệu đó công nhận những gì chúng tôi đã làm và tại sao chúng tôi lại làm điều đó- cho phép chúng tôi trở nên minh bạch về mục đích của mình. Hiện tại BSI là đơn vị phát triển các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới như Tiêu chuẩn ISO 9001 (có nguồn gốc từ tiêu chuẩn BS 5750 được BSI ban hành năm 1979), Tiêu chuẩn ISO 14001 (1996) (có nguồn gốc từ Tiêu chuẩn BS 7750 được BSI ban hành năm 1992)...và nhiều tiêu chuẩn khác như ISO 45001(2018), ISO 27001(2005), ISO 22301(2012) có nguồn gốc từ Tiêu chuẩn BS được ban hành bởi BSI.
Tìm hiểu thêm về BSI tại link: https://www.bsigroup.com/vi-VN/ve-bsi/

Overview
Ngày thành lập
CEO
Ms. Lê Duyên Anh
Size nhân sự
100 - 500
Sản phẩm cốt lõi
BSI là một doanh nghiệp toàn cầu, phục vụ đối tác và khách hàng, từ các thương hiệu được công nhận trên toàn cầu đến các công ty nhỏ tại địa phương. *Dịch vụ đào tạo: BSI cung cấp Các giải pháp đào tạo linh hoạt và có thể thay đổi để đảm tối đa hóa các m
Sản phẩm phụ
Tìm hiểu thêm về sản phầm liên quan đến dịch vụ đào tạo và đánh giá chứng nhận của BSI tại link:https://www.bsigroup.com/vi-VN/dich-vu/